Welkom op Mijn Kind Online

Onderzoek en advies

We onderzoeken hoe kinderen tussen 2 en 18 jaar omgaan met digitale media.

Voorlichting

We helpen ouders en docenten met informatie over mediaopvoeding.

Onderwijs

We pleiten voor gelijke digitale kansen en mogelijkheden voor alle kinderen.

Digitale kwaliteit

We zetten ons in om het digitale landschap voor kinderen te verbeteren.

1. Welke foto op je smartphone is het belangrijkst voor je en waarom?
2. Hoe belangrijk is je uiterlijk voor je?

Feit 1: pijnlijke reacties

Voor ouders