Welkom op Mijn Kind Online

Onderzoek en advies

We onderzoeken hoe kinderen tussen 2 en 18 jaar omgaan met digitale media.

Voorlichting

We helpen ouders en docenten met informatie over mediaopvoeding.

Onderwijs

We pleiten voor gelijke digitale kansen en mogelijkheden voor alle kinderen.

Digitale kwaliteit

We zetten ons in om het digitale landschap voor kinderen te verbeteren.

The Voice door Sophia Bennett (12+) 

Als je wilt dat kinderen helemaal opgaan in hun spel moet je ze vooral lekker hun gang laten gaan. In deze ongestructureerde manier van spelen, willen ze door niemand gestoord worden.

Voor ouders