Welkom op Mijn Kind Online

Onderzoek en advies

We onderzoeken hoe kinderen tussen 2 en 18 jaar omgaan met digitale media.

Voorlichting

We helpen ouders en docenten met informatie over mediaopvoeding.

Onderwijs

We pleiten voor gelijke digitale kansen en mogelijkheden voor alle kinderen.

Digitale kwaliteit

We zetten ons in om het digitale landschap voor kinderen te verbeteren.

Schrijfster Marion Pauw: ‘Als het beeldscherm uit moet, vervelen ze zich’

Lou (7), Ischa (9), Roxy (11) en Doris (12) vertellen over hun ervaringen met een betaalde typecursus. 

Voor ouders