Welkom op Mijn Kind Online

Onderzoek en advies

We onderzoeken hoe kinderen tussen 2 en 18 jaar omgaan met digitale media.

Voorlichting

We helpen ouders met informatie over mediaopvoeding.

Onderwijs

We pleiten voor gelijke digitale kansen en mogelijkheden voor alle kinderen.

Digitale kwaliteit

We zetten ons in om het digitale landschap voor kinderen te verbeteren.

Altijd leuk én handig. De vakantie aangrijpen om kinderen alvast de beginselen bij te brengen van een vreemde taal – en stiekem ook je eigen kennis weer wat op te vijzelen.

Hoe voed je je kind op met Clash of Clans? Je stelt regels, je toont belangstelling. Maar je kunt meer doen - samen spelen!

Voor ouders