Home » Artikelen » 'Dat Mijn Kind Online publiek wordt, is een kroon op ons werk'

'Dat Mijn Kind Online publiek wordt, is een kroon op ons werk'

Remco Pijpers is vanaf 11 februari niet langer directeur van de zelfstandige Stichting Mijn Kind Online. 

Mijn Kind Online gaat samen met Kennisnet en Remco Pijpers zal in dienst van stichting Kennisnet komen. Hij ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

Stichting Mijn Kind Online is zo langzamerhand een instituut. Waarom deze verandering?

'Doorgaan op dezelfde manier was niet meer vol te houden. We zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren, we zijn productiever dan ooit. Maar we zijn nu afhankelijk van incidentele opdrachtgevers en subsidies, en het is lastig te doen wat we willen doen zonder structurele financiering. Als onderdeel van een publieke organisatie worden we stabieler.

Ook zit ik straks dichter bij het vuur, omdat ik vaker betrokken word bij het adviseren van allerlei onderwijsraden. Ik ga dus meer directe invloed uitoefenen op beleid dat in Den Haag én in de Europese Commissie wordt gemaakt. En het is fijn dat we in een geoliede organisatie terechtkomen. Er is niet alleen veel inhoudelijke expertise bij Kennisnet, maar er werken ook ervaren mensen die de administratie en ondersteuning uit handen gaan nemen en die ons helpen bij het organiseren van symposia bijvoorbeeld. Ik beschouw dit echt als een professionaliseringsstap.

Dat Mijn Kind Online publiek wordt, precies tien jaar na de oprichting, is een mijlpaal, een bekroning van ons werk. Dat meen ik echt. Al met al krijgen we meer mogelijkheden om te bereiken waar we voor zijn opgericht: het mediawijzer maken van kinderen. Samen met Kennisnet zijn we sterker.' 

De naam Mijn Kind Online blijft dus bestaan en gaat als ‘label’ binnen Kennisnet verder. Wat houdt dat in? 

'Het afgelopen jaar hebben we al programmatisch samengewerkt, we maakten bijvoorbeeld samen publicaties, dat ging heel goed. Voor de buitenwereld verandert er op het eerste oog ook niet zo veel. Op de site www.mijnkindonline.nl blijven we onderzoeken, brochures en boeken publiceren. We zullen ons vooral toeleggen op wat kinderen doen met digitale media. Dat vertalen we naar praktische adviezen voor ouders en leraren. De kracht van Mijn Kind Online is onze onafhankelijkheid en het feit dat we altijd de positie van de ouder en het kind als uitgangspunt nemen. Die meerwaarde ziet Kennisnet ook en daaraan zullen we vasthouden. We zullen onze artikelen nog steeds laten schrijven door kritische journalisten die voor gerenommeerde media werken. Ik blijf in de media woordvoerder van Mijn Kind Online, maar dan als onderdeel van Kennisnet.'

Hoe kritisch en onafhankelijk kun je nog zijn binnen een door de overheid gefinancierde organisatie?

'We zijn nooit radicaal geweest in onze kritiek, we zijn juist opbouwend, richten ons op de inhoud en benadrukken vooral wat beter kan. Als scholen achterblijven in het geven van goed mediaonderwijs kunnen we dat gewoon blijven zeggen. Al zullen we dat wel in samenspraak doen en bijvoorbeeld eerst de minister op de hoogte stellen, of de PO- of VO-Raad. Maar dat doen we nu eigenlijk ook al. Voordat we bijvoorbeeld het omvangrijke dossier over de identiteitshack van Freek publiceerden, hebben we ook eerst de grote bedrijven ingelicht, en de woordvoerder van de minister. Cruciaal blijft wel dat ik mijn werk doe voor kinderen, niet voor bedrijven of overheid.'

Zitten er ook nadelen aan deze samenwerking?

'Nou ja, ik heb het nu natuurlijk volledig voor het zeggen. Straks bepaal ik niet alles meer zelf. Het zal even wennen zijn dat we als Mijn Kind Online niet meer alleen op ons eigen kompas zullen varen.'

De grootste verandering is misschien wel de splitsing tussen Mijn Kind Online en de medewerkers die nu nog de ouderavonden op scholen namens de stichting verzorgen. Waarom is dat?

'Wij mogen als onderdeel van Kennisnet, dat een overheidsorganisatie is, geen commerciële ouderavonden aanbieden, dan verstoor je de markt. Maar de medewerkers blijven dat wel gewoon doen. Ze gaan in een eigen organisatie verder. Scholen die hen willen inhuren voor een ouderavond of voor advies, kunnen voortaan bij de nieuwe organisatie terecht.'

Waar gaat Mijn Kind Online zich de komende tijd vooral op richten?

'We willen veel artikelen gaan schrijven, meer dan nu, veelal aan de hand van vragen van kinderen en ouders. Op de website moet zeker regelmatig een relevante update komen voor ouders en leerkrachten. Ook willen we printbare sheets gaan maken met daarop allerlei checklists en vuistregels, die je naast de computer kunt ophangen of kunt uitdelen. Denk aan een handig overzicht met daarop de verantwoorde schermtijd per leeftijdsgroep. En daarnaast gaan we veel onderzoek doen. Het thema 'privacy' krijgt dit jaar meer aandacht. Ik zie er naar uit om daar met mijn nieuwe Kennisnet-collega’s aan te werken, maar samen ook met Justine Pardoen van Ouders Online, met wie ik Mijn Kind Online heb opgericht.' 

auteur: Lotte Boot
Tags en rubrieken
Trefwoorden: