Home » Publicaties » Brochures » Kinderen en oorlog in de (sociale) media

Kinderen en oorlog in de (sociale) media

Op sociale media wordt oorlogsgeweld ongecensureerd geliked en gedeeld. De meest gruwelijke nieuwsbeelden gaan online rond en bereiken ook kinderen. Welk effect heeft dat eigenlijk op een kind of tiener? En wat kun je als ouder doen? 

Kinderen en oorlog in de sociale media

Sinds de zomer van 2014 weten we dat sociale media zijn vergeven van het geweld. Oorlogsgeweld. Expliciete beelden die je doen huiveren en die in veel gevallen door de geweldplegers zelf online worden gezet. Via het wereldwijde web van sociale media, bereikt het geweld miljoenen mensen. Ook kinderen.

In deze online brochure vertellen experts over het effect dat het zien van oorlogsgeweld in sociale media heeft op kinderen en jongeren. Ook de makers van het Jeugdjournaal, Kidsweek en 7Days komen aan het woord.

Tags en rubrieken