Home » Advies » Eerste hulp bij tienertweets

Eerste hulp bij tienertweets

Een 14-jarig meisje is in de problemen geraakt nadat ze America Airlines voor de grap een dreigtweet had gestuurd. Wat kun je doen als het je als school overkomt? 

Wat kan een school doen als Twittergedrag van tieners uit de hand loopt? Mijn Kind Online geeft tips.

Leerlingen die vervelende of zelfs dreigende twitterberichten plaatsen, het is een groeiend probleem. Hoe moet je als school reageren op zo'n bericht? Moet je meteen de politie inschakelen of handel je het zelf af? Waar ligt de grens tussen pubermeligheid en crimineel gedrag?

Vervelende of ontoelaatbare tweet?

De meeste tieners plaatsen wel eens een vervelende, maar onschuldige tweet. Gemopper over school hoort erbij, ook op Twitter. Maar als die 'stomme docent' geregeld bij naam genoemd wordt of als massaal de hashtag #Kutschool gebruikt wordt in combinatie met de schoolnaam, is het tijd voor een goed gesprek met de leerlingen. Echt zorgwekkend is dat nog niet. Maar als tweets een fatsoensgrens ver overschrijden, is ingrijpen noodzakelijk. Denk aan:

 • er worden mensen bedreigd
 • er worden naaktfoto's geplaatst
 • mensen worden gemobiliseerd voor een vechtpartij
 • mensen worden echt gestalkt, zwartgemaakt of op andere wijze beschadigd

Dit soort tweets is ontoelaatbaar of zelfs strafbaar.

Diagnose -- Plan van aanpak

Hoe bepaal je of een tweet echt ernstig is of slechts een uit de hand gelopen grap?

Stap 1 – Doe onderzoek

Uit een bericht van 140 tekens kun je niet altijd concluderen hoe serieus en hoe ernstig de zaak is. Als een nare tweet opduikt, doe dan meteen onderzoek.

 • Begin met het maken van screenshots van de bewuste tweet(s) en de eventuele reacties van anderen daarop. Dan heb je bewijs om op terug te vallen.
 • Was de tweet een reactie ergens op, of kwam hij uit de lucht vallen?
 • Om welke leerling gaat het? Wat voor kind is dat? Hoe oud?
 • Heeft deze leerling zich vaker agressief geuit?
 • Heeft hij of zij wel eens de daad bij het woord gevoegd?
 • Heeft de leerling recent meer tweets met bedreigingen geplaatst?

Stap 2 – Betrek anderen erbij

Deel je bezorgdheid met anderen binnen school, liefst mensen die de betreffende leerling beter kennen: de mentor, mensen van leerlingzorg of de vertrouwenspersoon. Als het méér lijkt dan een uit de hand gelopen grap, overleg dan ook met de wijkagent.

Ingrijpen -- Twee mogelijke scenario's

Nu kun je twee kanten op: corrigeren of vervolgen.

Scenario 1 – Vervolgen

Als het gevoel bestaat dat achter zo'n tweet een serieuze dreiging zit, vermeld dit dan in de incidentenregistratie en doe altijd aangifte. De school moet de veiligheid van personeel en leerlingen bewaken. Als die in het geding is, twijfel dan niet: dan moet de politie dat weten.

Scenario 2 – Corrigeren

Lijkt de dreiging niet echt serieus, maar is er wel een grens overschreden, dan zijn er verschillende mogelijkheden om als school zelf op te treden:

 • De wijkagent uitnodigen op school. Hiermee laat je aan alle leerlingen zien dat er werk gemaakt wordt van grensoverschrijdend gedrag. Dit is vergelijkbaar met hoe meestal gereageerd wordt op vernielde bushokjes of kleine brandjes.
 • Zelf snel stevig corrigerend ingrijpen:
 • Roep de betreffende leerling, met ouders en mentor, bij je voor een gesprek over de ernst van deze zaak en de ontoelaatbaarheid van dit gedrag.
 • Beperk de schade: laat de tweet ogenblikkelijk verwijderen. Laat de leerling persoonlijk en openbaar op Twitter excuses aanbieden.
 • Zoek ter plekke samen uit of de tweet in kwestie ergens geciteerd is (geretweet). Probeer in zo'n geval de citeerder over te halen deze tweet te verwijderen.
 • Bedenk wat de leerling kan doen om het goed te maken met het slachtoffer van de bewuste tweet.
 • Bedenk een straf die bewustwording van gewenst gedrag op internet vergroot. Laat de leerling een werkstuk maken, een presentatie houden of een themamiddag organiseren.

Structurele aandacht

 • Zet lessen over mediawijsheid in het rooster van elke leerling. Leren nadenken over je gedrag op internet hoort bij de opvoeding van jongeren.
 • Overweeg een ouderavond over mediaopvoeding en wijs ouders erop dat ze met kinderen moeten praten over Twitter. Zie ook dit artikel op Ouders Online.
 • Zie Twitter als een unieke kans om met uw leerlingen te communiceren. Zet Twitter positief in. Maak een #hashtag voor de school aan en roep leerlingen op om hun suggesties voor en kritiek op de school via de hashtag op Twitter te zetten.
 • Spreek wel regels af over hoe die tweets worden gepost: opbouwend kritisch zijn mag, maar dreigen en schelden niet. Wees ook duidelijk over de gevolgen van wangedrag online. Zo begrijpen leerlingen dat ze gezien worden, en dat hun gedrag gevolgen heeft. Ook online.

Handige sites

 

Carla Desain
Tags en rubrieken
Leeftijden: