Home » Artikelen » IDentifEYE

IDentifEYE

Mijn Kind Online was de afgelopen twee jaar betrokken bij het Europese project IDentifEYE over online identiteit en privacy.

Wat houdt IDentifEYE precies in?

IDentifEYE is een educatieve game die kinderen tussen de 8 en 14 jaar sterker maakt op internet. Het draait om twee thema's: digitale kinderrechten en privacy. Augmented reality, oftewel een combinatie van echte en virtuele beelden, is een essentieel onderdeel van de game. Het doel is kinderen beter inzicht geven in hoe ze zichzelf profileren op internet. Hoe zie je jezelf en welk beeld schep je van jezelf via sociale media? Hoe zien anderen jou en heeft dat invloed op je online identiteit? Ze leren nadenken over wat ze online delen. Er wordt ook veel onderzoek gedaan, zo is er een inventarisatie gemaakt van de digitale rechten van kinderen op nationaal en Europees niveau.

Wat is de toegevoegde waarde van augmented reality?

Met dit systeem zien kinderen zichzelf op het scherm. De augmented reality fungeert als een soort toverspiegel. Kinderen spelen een spel waarin zij antwoorden geven op vragen. Deze vragen beschrijven realistische dilemma's op internet zoals:

  • Wanneer noem je iemand online een vriend?
  • Hoe voel je je als een vriend(in) een stomme foto van je uploadt?

De augmentatie laat zien dat wat ze online prijsgeven van invloed is op hun identiteit en dat wordt visueel gemaakt.

Waar kan het spel worden gespeeld?

Het spel kan worden gespeeld via workshops van Mijn Kind Online. Die bieden we aan samen met stichting EZZEV, partner in het IDentifEYE-project. Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar informatie@mijnkindonline.nl.

Tags en rubrieken
Onderwerpen: 
Leeftijden: 
Trefwoorden: