Home » Artikelen » Internet in 2025

Internet in 2025

Hoe gebruiken we internet in het jaar 2025? Welke wereldproblemen kunnen we dan oplossen? In het lesprogramma Internet in 2025 vragen topmanagers kinderen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs naar hun toekomstdroom.
Internet in 2025

In het lespakket 'Internet in 2025' dagen CEO’s leerlingen uit om na te denken over technologie en innovatie. Initiatiefnemers van de lessen zijn Mijn Kind Online en Kennisnet, in samenwerking met ECP.

Teken de toekomst

CEO’s van Google, IBM, Layar, SIDN, NightBalance.com en Spil Games geven kinderen in het project de opdracht om te tekenen hoe internet er in de toekomst uitziet en wat we er mee kunnen. De kinderen met de beste ideeën worden uitgenodigd om met de topmanagers in gesprek te gaan, in de hoop dat hun tekening ook echt kan worden uitgevoerd.

Uit het rapport ‘Digitale Geletterdheid’ van het KNAW (februari 2013) blijkt dat scholieren handig zijn met smartphones en sociale media, maar nog niet genoeg inzicht hebben in de impact en risico's van online communicatie. Het rapport stelt dat digitale geletterdheid in een informatiemaatschappij tot de basisvaardigheden behoort. Het onderwijs draagt hier nu nog onvoldoende aan bij. Het project 'Internet in 2025' laat kinderen nadenken over hoe technologie in de toekomst kan worden ingezet. Hoe kan Nederland innoveren om een sterk land te worden, waarin kinderen en hún kinderen tot hun recht komen? Hoe zien kinderen zelf de toekomst en hun rol daarin? Deze vragen staan in het project centraal. Pim van der Feltz van Google, Harry van Dorenmalen van IBM, Claire Boonstra van Layar, Eline van Beest van NightBalance, Roelof Meijer van SIDN en Peter Driessen van Spil Games vertellen in 'Internet in 2025' wat hun dromen waren als kind en wat hun verwachtingen zijn van internet in de toekomst.

Gratis lespakket

Het gratis lespakket ‘Internet in 2025’ is ontwikkeld door Kennisnet en Mijn Kind Online, in samenwerking met ECP. De les staat op www.internetin2025.nl. Op de website staan ook ingezonden tekeningen van kinderen en interviews met de meewerkende CEO’s.

Tags en rubrieken
Onderwerpen: 
Leeftijden: