Home » Artikelen » Mobieltjes op school

Mobieltjes op school

Op de meeste middelbare scholen zijn mobieltjes niet welkom in de les. Hoe de regels precies zijn en hoe strikt ze gehanteerd worden, verschilt nogal.

Niet tijdens de les

Bij tweedeklasser Luuk Prinsen op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is de regel dat telefoons tijdens de lessen op stil moeten staan. “Wij mogen tijdens de lessen niet sms’en of sms’jes lezen. Mobieltjes mogen ook niet als rekenmachine gebruikt worden, ze moeten echt in de tas of zak blijven. Als er toch een telefoon afgaat in de klas, hangt het van de docent af wat er gebeurt. De een neemt het mobieltje in beslag en geeft het na de les of aan het eind van de dag, of soms nog later, terug. De ander geeft strafwerk en weer een ander vraagt vriendelijk het ding uit te zetten. Wat we buiten de les met onze mobieltjes doen, mogen we zelf weten.”

Alleen in de kantine

Luuks vader Ben Prinsen is vmbo-leraar geschiedenis, economie en maatschappijleer in Leek. Op zijn school, de Regionale Scholengemeenschap De Borgen, zijn mobieltjes alleen toegestaan in de kantine en op het schoolplein; in gangen en lokalen absoluut niet. Als een telefoon tijdens de les afgaat, moet die volgens de schoolregels door de docent in beslag worden genomen.

Ben Prinsen: “De regels zijn duidelijk, maar ook bij ons op school zit weinig eenheid in de manier waarop leraren hiermee omgaan. Zelf vraag ik meestal aan leerlingen hun mobieltjes op stil te zetten en eventueel binnengekomen berichten tijdens de leswisseling te bekijken. Die afspraak werkt heel goed; als er een ringtone klinkt, is het eerlijk gezegd vrijwel altijd de mijne.”

Vervelend

Het sms-gedrag van leerlingen baart Ben Prinsen eigenlijk nog de meeste zorgen: “Er worden soms sms’jes verstuurd om te plagen en te pesten. Dat komt niet zo heel vaak voor, maar vervelend is het wel. We hebben in het verleden eens een geval gehad van met een mobieltje gemaakte foto's die op internet circuleerden. Daar is met alle betrokkenen uitgebreid over gepraat en de kwestie is tot ieders tevredenheid opgelost. Daarna is zoiets gelukkig niet meer voorgekomen.”

Verleiding

Soms hoor je dat mobieltjes spieken tijdens repetities wel erg gemakkelijk zouden maken. “Op De Borgen heeft nooit op uitgebreide schaal toetsfraude met mobieltjes plaatsgevonden“, vertelt Ben Prinsen. “Maar leerlingen die alleen in een lokaal een toets moesten inhalen, bleken weleens de verleiding niet te kunnen weerstaan om met hun mobieltje hulp van buiten in te schakelen”

Bij Ben Prinsen op school wordt tijdens de leefstijllessen in de onderbouw aandacht besteed aan privacykwesties, pesten en internet. “Ik zou mediawijsheid graag structureel in het lesprogramma opgenomen zien. In deze tijd is dat beslist geen overbodige luxe.”

Tags en rubrieken
Onderwerpen: 
Leeftijden: 
Trefwoorden: