Home » Artikelen » Porno in de klas... wat nu?

Porno in de klas... wat nu?

Kinderen zijn nieuwsgierige wezens. Dat ze op internet naar grappige of spannende onderwerpen zoeken, is te verwachten. Dat doen ze thuis, maar op een onbewaakt ogenblik ook in de klas. Zoals Boris (9) uit Amsterdam. Hij keek porno in de klas. Hoe reageer je daarop als school en als ouders? 

Boris zit op school achter de computer. Samen met een vriendje tikt hij de woorden ‘seks’, ‘porno’ en ‘naakt’ in. De leerkracht – er staat die dag een invaljuf voor de klas –  is op dat moment even niet in de klas. Met andere klasgenoten bekijkt Boris de plaatjes die op het scherm verschijnen. De kinderen schrikken van wat ze zien – de beelden roepen veel vragen bij hen op. ’s Avonds wil Boris er met zijn ouders over praten. Zij zijn blij dat hij hiermee naar hen is toegekomen en besluiten de kwestie aan de vaste juf voor te leggen. 

Donderpreek

De vaste juf neemt het verhaal van Boris’ ouders serieus en bespreekt het voorval klassikaal met alle leerlingen. Die middag roept de invaljuf Boris en zijn vriendje zelf ook nog even naar de gang en ze spreekt ze vermanend toe over het voorval. Boris vertelt dit thuis aan zijn ouders, die daarop de vaste juf weer aanspreken. Zij vinden dat een donderpreek niet bijdraagt aan verantwoord computergebruik. De juf oppert dat de computers misschien uit moeten als ze de klas verlaat of dat er een filter op de zoekmachine moet komen. Wel geldt er in de klas al een regel, vertelt ze: als je een seksplaatje tegenkomt, moet je het melden bij de juf. Bij navraag blijkt Boris die regel niet te kennen. 

Protocol

Boris’ ouders kloppen aan bij de schooldirectie. In een gesprek wordt al snel duidelijk dat de school geen eenduidig protocol heeft als het gaat om verantwoord computergebruik of het bekijken van porno in de klas. De juf die bij het voorval is betrokken, is niet bij het gesprek aanwezig. Wel heeft ze Boris en zijn vriendje haar excuses aangeboden omdat ze boos op hen is geworden. Ze had de jongens zo streng toegesproken, omdat ze erg geschrokken was van het voorval.

De school heeft na deze ervaring een plan van aanpak opgesteld, om in de toekomst adequaat op dit soort incidenten te kunnen reageren. “We grijpen de gebeurtenissen aan als leermoment,” aldus de directeur Karen de Bruin. “Zo moeten we de afspraken rond computergebruik jaarlijks herhalen en duidelijker kenbaar maken aan de leerlingen. Er is binnen ons schoolbestuur een algemeen internetprotocol en wij willen dat terugbrengen naar een protocol dat past bij onze school.” De directie wint momenteel advies in over het eventuele gebruik van een filter en het maken van afspraken met leerlingen. 

Wat te doen?

Maar wat kun je nu als ouders doen in een dergelijk geval? Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders.nl en Mediaopvoeding.nl, vindt het belangrijk dat ouders en kinderen met elkaar praten over porno en andere heftige beelden die je online kunt tegenkomen. “Maak duidelijk dat dit weliswaar op internet staat, maar dat het niet voor kinderen is,” adviseert zij. “Vertel dat porno voor grote mensen is en dat het niet hetzelfde is als seks. Wat vaak niet wordt besproken, maar wel een grote rol speelt, is de groepsdruk. Als kinderen samen dit soort beelden bekijken, verwachten ze een bepaalde reactie van elkaar. Je moet het leuk vinden, en zo niet, dan is daar geen ruimte voor. Dat kan heel vervelend zijn voor een kind.” 

Praat erover, maar reageer niet boos of verkrampt op een incident als dat rondom Boris, aldus Pardoen. “Je creëert er gevoelens van schuld en schaamte mee en dat wil je juist niet. Ouders en leerkrachten moeten samen in gesprek gaan en beleid maken over dit onderwerp.” 

Hoe gaat het bij andere scholen?

Basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst heeft sinds 2008 een internetprotocol. Bart Mous, directeur: “Daardoor weten we hoe te handelen als zo’n incident zich voordoet, en zo voorkom je misschien ook een paniekreactie. We bespreken het protocol jaarlijks met het team, de ouders en de kinderen, zodat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn. Wij willen het liefst dat leerlingen online zoeken met DAVINDI, de zoekmachine van Kennisnet. Maar we leren ze ook goed om te gaan met Google of Yahoo, omdat ze daar thuis mee zoeken.” 

Spookverhalen

Op basisschool de Brug in Akersloot hangt het internetprotocol in de klassen. De leerlingen ondertekenen de regels individueel. Directeur Esther Dijkstra: “Momenteel zetten we een leerlijn voor mediawijsheid op om leerlingen gezond online gedrag aan te leren. We werken met een zoekmachinefilter, maar een groot nadeel daarvan is dat sommige goede websites ook worden geblokt. Bij een incident nemen we direct contact op met de ouders van de betrokken kinderen. Als de situatie daarom vraagt, informeren we ook de andere ouders, zodat er geen ‘spookverhalen’ ontstaan. Daarnaast willen we betrokken kinderen laten meepraten over de oplossing.”  

Meer weten?

Jeannette Jonker
Tags en rubrieken