Home » Artikelen » Regels in de digitale wereld (voor ouders)

Regels in de digitale wereld (voor ouders)

Voor een goede omgang in de digitale wereld gelden, net als in de 'echte' wereld, regels en afspraken. Door ze goed te lezen en toe te passen kunt u uzelf en uw kind behoeden voor onnodige risico’s op het internet.

Voor een goede omgang in de digitale wereld, gelden net als in de echte wereld, regels en afspraken. Door ze goed te lezen en toe te passen kun je je kind behoeden voor onnodige risico’s op het internet.

Tips voor ouders:

 1. Laat een kind nooit alleen met een computer, zorg dat je je kind kunt zien als hij achter de computer zit.
 2. Praat geregeld met uw kinderen over wat ze online doen en met wie ze praten en toon interesse als je kind iets wil vertellen of laten zien.
 3. Surf regelmatig samen met uw kind. Neem de tijd om te zien wat uw kind op het internet doet, wat zijn of haar interesses zijn en leer zelf ook werken met de programma's die uw kind gebruikt.
 4. Maak duidelijke afspraken met uw kind over het internetgebruik zoals de tijd die online wordt doorgebracht (kijk hiervoor ook op ‘Hoe word je een goede digitale burger –kind)).
 5. Help uw kind een nickname of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Voorkom vooral suggestieve namen zoals 'lovelygirl'.
 6. Instrueer kinderen om geen persoonlijke gegevens aan onbekenden te geven (adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, etc.).
 7. Maak uw kind duidelijk dat de virtuele wereld een schijnwereld is. Wat gepresenteerd wordt als echt kan een verzinsel zijn.
 8. Bekijk zo nu en dan de historie van de browser. Hier kunt u zien waar ze geweest zijn. Instrueer tieners dat de history niet gewist mag worden.
 9. Zorg dat er een goede virusscanner op uw pc staat en ververs regelmatig de bijbehorende database van bekende virussen. Vraag uw kinderen het u te melden wanneer de pc 'raar' doet.
 10. Schakel bij steeds terugkerende dreigmail de school in. 
 11. Praat met andere ouders, die u kunnen steunen. Bijvoorbeeld op het Forum van www.ouders.nl. Ook kunt u terecht bij het gratis telefoonnummer 0800-5010 (voorheen de onderwijstelefoon). Zie ook www.opvoeden.nl voor meer informatie. 

 

Tags en rubrieken