Home » Artikelen » Slachtoffer van pesten of stalking?

Slachtoffer van pesten of stalking?

Vermoed je dat je kind slachtoffer is van pesten, ga dan eerst het gesprek aan met je kind (zie Praten over cyberpesten). Blijkt de situatie zorgwekkend te zijn, dan kun je de volgende stappen ondernemen.

1. Blokkeer de afzender van ongewenste email

Sommige email programma’s, waaronder outlook, hebben de mogelijkheid om specifieke afzenders te blokkeren. (emails belanden in de prullenbak) of als spam te benoemen, waarbij je de ongewenste emails op een ‘zwarte lijst’ plaatst.

Tip: e-mail blokkeren in Outlook Express gaat als volgt. Vanuit een ongewenste mail ga je naar Bericht en dan naar Afzender blokkeren. Alle mailtjes van deze afzender worden vanaf nu ongelezen in de prullenbak gegooid. Per ongeluk de verkeerde persoon geblokkeerd? Ga dan naar Extra gevolgd door Afzenders blokkeren en corrigeer de instellingen. (In de grote broer Outlook kies je Acties gevolgd door Ongewenste e-mail.)

Op den duur loont het wellicht de moeite het kind een nieuw e-mail adres te geven. Vertel je kinderen dat ze altijd heel voorzichtig moeten zijn met het doorgeven van hun e-mail adres aan anderen. 

2. Bewaar de berichten

Als het slechts een bericht is, kun je dit het beste negeren. Niet op reageren en verwijderen. Praat hierover met je kind. Als het om een reeks berichten gaat, bewaar ze dan.

3. Probeer de dader op te sporen

 • Soms kun je anonieme emails achterhalen door de identiteit van de dader bijvoorbeeld via de schoolcomputer op te sporen. Hiervoor schakel je de hulp van school in.
 • Je kunt ook de dader achterhalen doordat de leerkracht een gesprek met de klas aangaat. Op veel scholen is een zogenaamd ‘anti-pestprotocol’. Vraag daar eens naar.
 • Soms is het niet mogelijk de dader op te sporen en kun je niets anders dan het effect minimaliseren. Het slachtoffer moet niet reageren op hate-mail of andere ongewenste emails.

4. Praat op school over pestbeleid

Praten over pesten op school kan als gevolg hebben dat de slachtoffer(s) opnieuw door de pester(s) te grazen worden genomen. Op sommige scholen is een anti-pestprotocol. Bespreek dit met de leerkracht of de directie.

5. Praat met anderen

Je kunt je ervaring delen met andere ouders, die je kunnen steunen. Op het forum ouders.nl worden veel nuttige tips uitgewisseld. Ook kun je bellen met het gratis nummer 0800-5010, een informatiepunt voor ouders met vragen over het onderwijs (50tien.nl)

6. Naar de politie?

Pesten is niet strafbaar tenzij een kind stelselmatig wordt belaagd. Dan is er sprake van stalking en kunnen ouders aangifte doen. Ook wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of materiele schade is toegebracht, kan aangifte worden gedaan. Je kunt ook een wijkagent inschakelen die kan bemiddelen in het contact met school, je kan begeleiden met een formele aangifte of die je kan verwijzen naar Bureau Slachtofferhulp.                                                                                                                                  

Slachtoffer van stalking, wat nu?

Stalking is een extreme vorm van cyberpesten. Wordt iemand stelselmatig lastig gevallen, dan is er sprake van stalking. Dit kan gebeuren in het dagelijks leven, net als pesten (zie cyberpesten), maar ook via internet.

Een stalker is iemand die :

 • niet ophoudt met het verzenden van hate-mails
 • voortdurend dreigt met geweld in chatrooms
 • kinderen lastig valt met seksuele voorstellen
 • bestellingen doet op andermans naam

Wat kun je doen wanneer je kind het slachtoffer is van stalking:

 1. Breng de belager op de hoogte dat je weet dat hij/zij uw kind stalkt. Vertel duidelijk wat je wilt en vooral wat je niet wilt.
 2. Leer je kind dat het voor zichzelf mag opkomen.
 3. Vertel je kind dat het nooit mag ingaan op voorstellen of eisen van de stalker. Stalkers houden zich doorgaans niet aan gemaakte afspraken.
 4. Verzamel zoveel mogelijk bewijs van de belaging, hoe miniem het ook is. Noteer alle contact en bijzonderheden met datum en omschrijving en print emails uit.
 5. Neem niets aan en teken nooit voor ontvangst. Stuur de bezorger van ongewenste pakketten weg. Vraag leveranciers om verwijdering van uw adresgegevens uit hun bestand. Als een bestelling geplaatst is met een valse handtekening, vraag de leverancier hier dan een kopie van.
Tags en rubrieken