Home » Over Mijn Kind Online

Over Mijn Kind Online

Mijn Kind Online is een website over jeugd en (digitale) media. We zijn sinds februari 2014 onderdeel van stichting Kennisnet, en gevestigd in Zoetermeer.

Onze ambitie: gelijke digitale kansen

Ons werk staat in het teken van één belangrijk streven: alle kinderen kunnen media inzetten voor de eigen ontwikkeling, het eigen welzijn en dat van anderen. Ze profiteren optimaal in hun ontwikkeling van de mogelijkheden die media en technologie bieden doordat:

Hoe proberen we dit te bereiken?
 

1. Mijn Kind Online onderzoekt hoe jeugd tussen 2 en 18 jaar omgaat met nieuwe media, om scholen te kunnen helpen op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

2. MKO is er om leraren op de basisschool en de middelbare school te helpen. Altijd vanuit het perspectief en belang van kinderen. En altijd gratis. 

3. We proberen kinderen te stimuleren uit te blinken via sociale media.
Daartoe werken we samen met allerlei organisaties, sites en programma's. Mijn Kind Online/Kennisnet is kernpartner van Mediawijzer.net en onder meer verantwoordelijk voor MediaMasters

Financiering

Mijn Kind Online was altijd een zelfstandige stichting, maar is nu onderdeel van stichting Kennisnet, en daarmee een publieke organisatie. Kennisnet, de publieke ict-partner van het onderwijs, wordt volledig gefinancierd door het Ministerie van OCW. 

U kunt ons niet langer inhuren voor het geven van een ouderavond of workshop. Daarvoor moet u bij andere organisaties zijn.

Wilt u samenwerken? We nodigen u graag uit voor een gesprek. Mailadres: informatie@mijnkindonline.nl. Telefoon: 0651436711.