Home » Publicaties » Brochures » Slimmer zoeken op de basisschool

Slimmer zoeken op de basisschool

Onze nieuwe brochure helpt het basisonderwijs bij het aanleren en verbeteren van informatievaardigheden.

De brochure Slimmer Zoeken, informatievaardigheden op de basisschool is uit! In deze gezamenlijke uitgave van Kennisnet, Mijn Kind Online en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken helpen we scholen met het aanleren van informatievaardigheden bij kinderen. Doel is om leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs het belang van informatievaardigheden te laten inzien, hen te inspireren en met ondersteuning van de bibliotheek te helpen om informatievaardigheden een vaste plek in het onderwijs te geven.

Steeds belangrijker

Informatievaardigheden gaan over het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van online en offline informatiebronnen. In de hedendaagse gedigitaliseerde samenleving, waar informatie altijd en bijna overal toegankelijk is, is het belang van informatievaardigheden groot. Kinderen zijn handig met computers, smartphones en tablets - ze hebben knoppenkennis, maar ze bezitten vaak onvoldoende vaardigheden om door de bomen het bos te zien. Kinderen moeten leren dat de informatie die zij op internet vinden, gekleurd kan zijn, foute informatie kan bevatten, gefragmenteerd en selectief is. Bovendien is de informatie op internet niet onuitputtelijk. Het belang van andere bronnen zoals boeken, tijdschriften en personen moet niet onderschat worden. Deze brochure geeft praktische tips om kinderen beter te laten zoeken naar on- en offline informatie. Ze leren kritischer naar bronnen te kijken en krijgen leuke suggesties van bibliotheken over hoe je behalve op internet nog veel meer leuke en goede bronnen kunt vinden.

 

 

Tags en rubrieken