Home » Publicaties » Onderzoeksrapporten » Altijd binnen bereik

Altijd binnen bereik

Een mobiele telefoon hoort bij middelbare scholieren tegenwoordig bijna tot hun standaarduitrusting. Het rapport Altijd binnen bereik beschrijft de omgang met de mobiele telefoon van 8-18-jarigen.

Jongeren vinden het heerlijk om via hun mobieltje voortdurend met elkaar in contact te staan, en zijn razendsnel in sms'en. De leeftijd waarop het eerste mobieltje bemachtigd wordt, ligt steeds lager. Een kind van 8 jaar met een mobiele telefoon is allang geen uitzondering meer.Het is een handig middel om aan hun ouders te laten weten waar ze zijn en met wie. Ouders kunnen op hun beurt eenvoudig hun kind lokaliseren en doorgeven hoe laat het thuis moet zijn.

Omgaan met mobieltjes

Naast bellen en sms'en hebben mobiele telefoons tegenwoordig zoveel mogelijkheden dat ze ook als spelcomputertje dienen, als fototoestel, videocamera, wekker, en noem maar op. Dit rapport beschrijft de omgang met de mobiele telefoon van 8-­‐18-­‐jarigen. Het gaat in op het bezit van mobiele telefoons in deze leeftijdsgroep en de aanleiding om er een te krijgen of te kopen. Het gebruik ervan komt aan de orde, evenals verschillen tussen kinderen. Ook komt aan bod hoe deze jonge generatie tegen omgangsvormen aankijkt. Wat vinden kinderen van bellen in het openbaar? En vinden zij het normaal om aan de kassa of tijdens het eten te bellen met anderen? Daarnaast bekijken we de rol van de ouders: hebben zij regels opgesteld voor het gebruik van de mobiele telefoon van hun kind, en wat is hun aandeel in de kostenbeheersing?  Tot slot gaan we in op ongewenste abonnementen waar kinderen aan vast kunnen komen te zitten.

Over het rapport

Altijd binnen bereik is gebaseerd op enquêtegegevens die in december 2009 door Qrius zijn verzameld voor Mijn Kind Online en het samenwerkingsverband Digivaardig & Digibewust. In eerste instantie zijn 5416 jongeren van 8 tot 18 jaar benaderd met de vraag naar het bezit van een mobiele telefoon. Vervolgens zijn 1062 jongeren mét een mobiele telefoon nader ondervraagd. Waar dat leidde tot uitspraken over de gehele groep zijn die gewogen naar de verhouding mobiele telefoon-­‐ bezitters per leeftijd: uitspraken van de jongste kinderen wegen minder zwaar mee, omdat zij ook minder vaak een mobiele telefoon bezitten. Om ook iets over de jongeren zonder mobiele telefoon te weten te komen, zijn daar ten slotte nog 358 van nader ondervraagd.

Tags en rubrieken
Onderwerpen: 
Leeftijden: