Home » Publicaties » Onderzoeksrapporten » App-makers onzorgvuldig met privacy van kinderen

App-makers onzorgvuldig met privacy van kinderen

Makers van kinderapps hebben te weinig aandacht voor de privacy van kinderen en gaan onzorgvuldig om met persoonsgegevens. Vier van de tien apps versturen gegevens van gebruikers onversleuteld en dus onveilig. Dat blijkt uit het onderzoek Kapers op de kust - over het kapen van persoonsgegevens door kinderapps van Mijn Kind Online, kenniscentrum jeugd en media en onderdeel van Kennisnet.

Mijn Kind Online wil dat producenten zich houden aan de geldende regels en drukt ouders op het hart niet te snel allerlei apps binnen te halen. Volgens het rapport zijn ouders zich nauwelijks bewust van de risico’s, maar is er wel degelijk reden tot zorg.

Toestemming vragen

Veel van de ruim 1 miljoen apps in de iTunes App Store en de Google Play Store zijn gericht op kinderen. In die apps wordt persoonlijke informatie verzameld en gedeeld. Het gaat dan niet alleen om naam- en adresgegevens, maar ook om afbeeldingen van personen.

Veel app-ontwikkelaars houden zich nauwelijks aan de regels: zo moeten producenten toestemming vragen voor het gebruiken van persoonsgegevens vóórdat de app informatie van een apparaat haalt of er informatie op plaatst - voorafgaand aan de installatie dus - en duidelijk aangeven met welk doel gegevens worden gevraagd en gebruikt. Aan die voorwaarde wordt niet voldaan. In de beschrijving in de downloadstores wordt zelden tot nooit over privacy gerept. Apps zijn vrijwel altijd te downloaden zonder dat de gebruiker een privacy-overeenkomst te lezen krijgt. Als er wel een link is naar de voorwaarden zijn die vaak te moeilijk voor de doelgroep. Bij sommige apps is toestemming nodig van de ouders, maar onduidelijk is wanneer en hoe ouders die toestemming moeten geven.

Onversleuteld en onveilig

Mijn Kind Online testte met een speciaal programma welke datapakketjes apps als Instagram, WhatsApp en Snapchat, maar ook minder ‘verdachte’ apps als Maan Roos Vis, Minecraft en MovieStarPlanet ná het downloaden versturen. Vier van de tien onderzochte apps bleken gegevens onversleuteld en dus onveilig te versturen. Versleuteling zorgt ervoor dat er ‘geheimtaal’ verschijnt.

Privacy-campagne

Het rapport ‘Kapers op de kust’ maakt deel uit van een privacy-campagne van Mijn Kind Online en Kennisnet die sinds afgelopen voorjaar met verschillende publicaties en onderzoeken de aandacht willen vestigen op de privacyrisico’s die kinderen en jongeren lopen op internet.

Tags en rubrieken
Onderwerpen: 
Leeftijden: