Home » Publicaties » Onderzoeksrapporten » Makkelijker leren met sociale media

Makkelijker leren met sociale media

Leerlingen gebruiken sociale media op grote schaal om te leren voor school en voor hun hobby’s. Op YouTube en Google zoeken ze naar extra informatie over de lesstof of ze overleggen met klasgenoten via Twitter, Facebook en Whatsapp.

Uit het onderzoek ‘Samen leren - tieners en sociale media’ van Mijn Kind Online en Kennisnet blijkt dat het uitwisselen van kennis met de komst van sociale media een stuk makkelijker is  geworden. Hier maken tieners handig gebruik van bij het leren voor school, maar ook om beter te worden in een hobby. Ze gebruiken sociale media om vragen te stellen en informatie op te zoeken. Driekwart van de tieners wil dan ook meer gebruik van sociale media op school: het maakt de les interessanter en afwisselender.

Tegelijk met dit onderzoek verschijnt de brochure Sociale media op school. Veel scholen willen sociale media best inzetten, maar weten niet hoe. De brochure geeft inspiratie, praktische voorbeelden en tips over sociale media in de les en in de communicatie met ouders en leerlingen. De brochure is gratis te downloaden op kennisnet.nl/mediawijsheid.

Over het onderzoek

Mijn Kind Online deed samen met Kennisnet onderzoek naar participatie door sociale media. De nadruk lag daarbij op het gebruik van sociale media voor de eigen ontwikkeling, samenwerken en leren. Het onderzoek werd gehouden onder 1500 scholieren tussen 10 en 18 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.


Tags en rubrieken
Onderwerpen: 
Leeftijden: 
Trefwoorden: