Home » Toolkit Sportief met sociale media

Toolkit Sportief met sociale media

Sportverenigingen staan vaak met lege handen bij misbruik van sociale media als WhatsApp en Twitter. Zeker voor jeugdleden zijn de grenzen van sportief mediagebruik niet altijd duidelijk. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) en Mijn Kind Online ontwikkelden de campagne Sportief met Sociale Media, met een toolkit voor sportverenigingen.

De toolkit is een onderdeel van het actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' van NOC*NSF en de sportbonden, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

  • De toolkit Sportief met Sociale Media is onderaan dit artikel gratis te downloaden.

Sociale media zijn belangrijk voor het clubgevoel en de sociale banden binnen een sportvereniging, zegt Remco Pijpers van Mijn Kind Online. 'Maar aan het gebruik ervan zitten ook scherpe kantjes. Van scheidsrechters die op Twitter door spelers worden uitgescholden tot pesterijen tussen teamgenoten via de gezamenlijke WhatsApp-groep. Emoties zijn in de sport altijd dichtbij en dan is een dreigende tweet zo verstuurd.' 

Zoals de agressie op het veld de afgelopen jaren is toegenomen, geldt dat volgens Ronald Swensson van Stichting Jeugdsport ook voor digitale agressie rond het veld. 'En die is minstens zo funest, het gaat om geestelijk geweld.'

Veiliger sportklimaat

Het initiatief van de KNHB en Mijn Kind Online past binnen het programma Samen naar een veiliger sportklimaat van het ministerie van VWS, de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF. 'Wij krijgen aanzienlijk meer vragen van sportverenigingen, die niet weten hoe ze problemen rond sociale media moeten oplossen', bevestigt projectleider Marij van Tienen.

Sportbonden geven aan dat zij niet weten hoe ze misbruik via sociale media kunnen voorkomen of aanpakken. 'Dingen die op het veld of in het clubhuis gebeuren, zie of hoor je', zegt Guido Davio, manager Verenigingszaken van de KNHB. 'Maar wat er online gebeurt, is vaak buiten het zicht van ouders, coaches, teamgenoten, bestuur of bond - terwijl de impact groot is. Alle partijen zijn nog zoekende hoe hiermee om te gaan. Daarom is het goed dat er nu een handvat voor verenigingen komt.' Eind augustus kunnen alle sportverenigingen over de toolkit beschikken.

Schelden en pesten

Bij misbruik van sociale media in de sport gaat het om verbaal geweld en bedreiging, maar ook om (seksuele) intimidatie en digitaal pesten. Onderzoek van de School & Innovatiegroep, waarop de rijksoverheid zich baseert bij de aanpak van pesten, toont aan dat het aantal kinderen dat digitaal wordt gepest sinds 2008 is verdubbeld van 1 op de 10 naar 1 op de 5 kinderen in 2012. Zij zijn het slachtoffer van scheldpartijen, negeren, bedreiging, chantage of het ongewild verspreiden van beeldmateriaal, zoals intieme foto’s of filmpjes.

'Je weet dat het ook op de sportclub gebeurt, en dat zal zeker op veel grotere schaal zijn dan wij weten', aldus hoofdredacteur Gijs van Oosten van de websites hockeyouders.nl en hockey.nl. 'Binnen een gesloten WhatsApp-groep kan worden gepest zonder dat je het als ouder of coach merkt. En het kind dat gepest wordt, zegt het vaak niet. Dat lijdt in stilte.'

Hulp voor sportverenigingen

De toolkit Sportief met Sociale Media (downloads onderaan deze pagina) biedt onder meer een protocol voor het gebruik van sociale media op ‘de club’, achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies.

Door aan te haken op de campagne Sportief met Sociale Media maken de sportbonden een duidelijk statement, zegt Pijpers van Mijn Kind Online. 'Zoals de meeste scholen het gebruik van sociale media inmiddels hebben vastgelegd in de schoolregels, moeten sportverenigingen het verankeren in hún reglementen. Zo handelen ze pro-actief en zorgen ze voor een veilig en sportief klimaat, zowel op het veld als online.'

Downloads Toolkit Sportief met Sociale Media

De toolkit is gratis te downloaden en door alle sportverenigingen te vrij te gebruiken, bijvoorbeeld voor publicatie op de clubsite of verspreiding onder leden, trainers, coaches en ouders. De toolkit zal de komende tijd verder worden uitgebreid. Op de toolkit staat standaard het logo van initiatiefnemer KNHB. Voor verenigingen in andere sporten is er een versie zonder KNHB-logo beschikbaar. 

Voor jongeren

Voor begeleiders

Voor sportbesturenTags en rubrieken